Také v letošním roce je program festivalu Divadelní svět Brno podrobně sledován ve festivalovém zpravodaji Theatrocén, který bude tentokrát vycházet průběžně jako součást studentského časopisu Krith Katedry divadelních studií FF MU.

Recenzi na inscenaci Iokasté (Městská divadla pražská v koprodukci se Slovenským komorním divadlem Martin) napsala Monika Slodičková.

BIG SPOILER ALERT!

Ak niekto nebodaj nepozná príbeh Oidipa, inscenácia Iokasté mu môže zaručiť skrátenú, no zato trefnú verziu starogréckeho mýtu. Festival DSB ponúkol v rámci linky „Divadlo je antika“ aj česko-slovenskú koprodukciu Slovenského komorného divadla v Martine a českej scény Městská divadla pražská. Autorský text režiséra Lukáša Brutovského sa, na príklade postavy Iokasté uväznenej v patriarchálnom systéme, snaží upozorňovať na stále pretrvávajúce problémy v oblasti sexizmu a mizogýnie.

„Men and gods only“. Faktom je, že drvivá väčšina pisárov boli vždy mužského pohlavia. Príbehy o mužoch boli písané mužmi. Príbehy o ženách boli písané, až na drobné výnimky, zasa mužmi. Nakoľko ich možno považovať za autentické? Nakoľko je v príbehu ženský pohľad upravený z perspektívy muža? Koľko priestoru dostala v mýte o Oidipovi postava Iokasté na prejavenie sa? Inscenácia Iokasté má byť pokusom o feministickú pomstu na tomto mýte. Paradoxom ale ostáva, že aj text k tejto inscenácii napísal muž.