Také v letošním roce je program festivalu Divadelní svět Brno podrobně sledován ve festivalovém zpravodaji Theatrocén, který bude tentokrát vycházet průběžně jako součást studentského časopisu Krith Katedry divadelních studií FF MU.

Třetí díl podcastu První pohyb s Johankou Formánkovou natáčela Kateřina Hejnarová.

 

„Socha nechybuje, je strašně jednoznačná. Ale člověk nikdy nemůže být jednoznačný.“

Inscenace Smrt Jana Pavla II. polského Teatr Polski vytváří emocionálně naléhavý obraz posledních chvil uznávaného papeže i okamžiků následujících po jeho smrti sestavený z autentických vzpomínek, záznamů a deníků osob, které Jana Pavla II. na konci života doprovázely. Studentku KTK DAMU Johanku Formánkovou zanechal příběh v silném pohnutí. Jak se proměnil její vztah k Janu Pavlu II. po shlédnutí inscenace? V čem představení vychází ze stylu polské divadelní nové vlny? A kde hledat hranici mezi obdivem k osobnosti a nevědomým udržováním jejího kultu?