Také v letošním roce je program festivalu Divadelní svět Brno podrobně sledován ve festivalovém zpravodaji Theatrocén, který bude tentokrát vycházet průběžně jako součást studentského časopisu Krith Katedry divadelních studií FF MU.

Recenzi na představení Čas srdce (Divadlo Husa na Provázku) napsala Nikola Kalná.

Nemohou žít spolu, ani bez sebe

 

Básník a básnířka. Odeslané i neodeslané dopisy, verše, slova. Jazyk jako prostředek lásky, domova, souznění, léčení, ale i bolesti, nenávisti a nedorozumění. Čas plyne a oni se mohou setkat jedině v Čase srdce. Divadlo Husa na provázku uvedlo hru Čas srdce v režii Anny Davidové. Inscenace vychází z korespondence rakouské rodačky Ingeborg Bachmannové a německy píšícího Rumuna Paula Celana, která vyšla pod stejnojmenným názvem v překladu Michaely Jacobsenové a Vlasty Dufkové.

„Cesty obou protagonistů se nakrátko a osudově proťaly ve Vídni, byly to cesty zdaleka a z protilehlých směrů. Spojoval je zájem o literaturu (počátky vlastní tvorby) a traumatický zážitek z války, holocaustu, bezprostředního ohrožení života. Vídeň, popř. Paříž, pro ně představovala naději a nový začátek. Snaha artikulovat vlastní zkušenosti v němčině, jazyce zhanobeném nacistickou propagandou. Setkala se tu dcera pachatele (milovaný otec Ingeborg Bachmannové vstoupil už 1932 do NSDAP) a syn obětí,“ píše v programu Michaela Jacobsenová.