Také v letošním roce je program festivalu Divadelní svět Brno podrobně sledován ve festivalovém zpravodaji Theatrocén, který bude tentokrát vycházet průběžně jako součást studentského časopisu Krith Katedry divadelních studií FF MU.

Recenzi na představení Špina (Slovenské národné divadlo) napsala Laura Genčúrová.

Zahrávanie sa s predsudkami

V roku 2022 vyhrala inscenácia Špina ocenenie DOSKY za najlepšiu inscenáciu sezóny. Slovenská kritická obec sa pravdepodobne zhodla na tom, že inscenácia režiséra Jána Luterána, podľa hry súčasného maďarského dramatika, režiséra a herca Bélu Pintéra, mala čo povedať v slovenskom prostredí. Môže však zarezonovať aj medzi divákmi na festivale Divadelní svět Brno, teda v českom kontexte?

Špina je hra, ktorá za niekedy až primitívny humor, skrýva témy rasizmu, nefunkčných partnerských vzťahov, otázku adopcie či malomeštiacku mentalitu. Spoločenské predsudky a hlboko zakorenené stereotypy sú bohužiaľ stále realitou malých obcí. Béla Pintér čerpá inšpiráciu z každodennej reality maďarskej dediny.