Také v letošním roce je program festivalu Divadelní svět Brno podrobně sledován ve festivalovém zpravodaji Theatrocén, který bude tentokrát vycházet průběžně jako součást studentského časopisu Krith Katedry divadelních studií FF MU.

Recenzi na představení Sexuální výchova (Teatr Współczesny w Szczecinie) napsala Nikola Kalná.

Sexuální výchova náctiletých na divadle?

Ve štětínském divadle Teatr Współczesny rozhodně ano! „Budeme mluvit o chybách, které se kdysi zdály být koncem světa, ale přesto se jim teď můžeme zasmát. Budeme se ptát jeden druhého na to, co se nám líbí, kde si klademe hranice. Chceme mluvit o sexu, protože sexualita je vrozená a přirozená a všichni jsme sexuální bytosti. Budeme mluvit o sexu, protože toto je bezpečný a otevřený prostor. Jsme tu proto, abychom riskovali. Abychom se za téma sexu nestyděli.“