Skip to main content

30. světový kongres Mezinárodní asociace divadelních kritiků / Association Internationale des Critiques Théatre (IATC-AICT)

ODDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE IDU A ČESKÉ STŘEDISKO AICT VE SPOLUPRÁCI S NDB 20. 5. - 25. 5. Divadlo Reduta / Mozartův sál ŽÁNR: Industry program

Světový kongres Mezinárodní asociace divadelních kritiků / Association Internationale des Critiques Théatre (IATC-AICT) pořádá Oddělení mezinárodní spolupráce IDU a České středisko AICT ve spolupráci s Národním divadlem Brno u příležitosti mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno 2024. Součástí kongresu bude dne 22. 5. teatrologická konference na téma „Pravda” v kafkovském světě (divadla): Tragické nebo komické? a 23. 5. také předání Ceny Thálie prof. Dr. Erice Fischer-Lichte za celoživotní přínos v oboru teatrologie. Předání Ceny Thálie proběhne v den zahájení festivalu Divadelní svět Brno v divadle Reduta – Národního divadla Brno. Vybrané příspěvky, které zazní na konferenci „Pravda” v kafkovském světě (divadla): Tragické nebo komické? budou následně publikovány v online magazínu Critical Stages / Scènes critiques v prosinci roku 2024. Součástí programu kongresu je i pořádání workshopu pro dvacet mladých kritiků z celého světa.