INDUSTRY PROGRAM

Nedílnou součást festivalu DSB tvoří program pro profesionály a odbornou veřejnost. Díky řadě zahraničních i tuzemských hostů vytváříme prostor pro mezioborová setkávání, sdílení zkušeností z praxe a pro diskuse o nových divadelních perspektivách, dotýkající se aktuálních témat divadelního světa.

19/5 10.30 – 13.00 foyer Janáčkova divadla

Inscenační inkubátor festivalu DSB

Prezentace výsledků 1. kola výzvy open call pro koprodukční projekty DSB 2024 a 2025.
(pouze pro pozvané hosty)

 

19/5 14.00 – 17.00 foyer Janáčkova divadla

Cesta dramaturgie / inspirační sympozium 

Setkání se zástupci německé asociace dramaturgů Dramaturgische Gesellschaft, Asociací nezávislých divadel a Asociací divadelních lektorů na téma vzájemné spolupráce a sdílení praxe.
Vstup zdarma.

Ne-viditelná dramaturgie 2.0. – putovní diskusní cyklus a pracovní setkání
Ne-viditelná dramaturgie navazuje na sérii pracovních setkání Ne-závislá spojení, která se konala v roce 2023 v Praze, Brně a v Ostravě během festivalů Malá inventura, Divadelní svět Brno a OST-RA-VAR.V rámci ohledávání „nových divadelních perspektiv“ je tento cyklus zaměřen na profesní setkání dramaturgů a dramaturgyň.

 

20/5 9.30 – 12.30 divadlo Reduta – Mozartův sál

Dramaturgické lázně

Pozvání k imaginativní cestě, kde se dramaturg(-yně) stává Atlasem a jeho/její tělo budovou. Osvěžující myšlenková lázeň, prostor pro sdílení a přemýšlení o dramaturgii. Profesní setkání českých a slovenských dramaturgů.
(pouze pro zvané hosty)

Ne-viditelná dramaturgie 2.0. – putovní diskusní cyklus a pracovní setkání
Ne-viditelná dramaturgie navazuje na sérii pracovních setkání Ne-závislá spojení, která se konala v roce 2023 v Praze, Brně a v Ostravě během festivalů Malá inventura, Divadelní svět Brno a OST-RA-VAR.V rámci ohledávání „nových divadelních perspektiv“ je tento cyklus zaměřen na profesní setkání dramaturgů a dramaturgyň.

 

20/5 13.00 – 14.30 Divadlo Husa na provázku – Provázek.sklep

Běloruské drama současnosti

V kontextu ženských vůdkyň běloruské revoluce není možné přeslechnout sílu ženského hlasu v současném Bělorusku. S režisérkou inscenace HRDINKY Divadla Husa na provázku Palinou Dabravolskajou, přední běloruskou autorkou Ninou Ive a překladatelkou, členkou uměleckého uskupení Pulsar Terezou Krčálovou bude o odbojném potenciálu umělecké tvorby hovořit divadelní teoretička a překladatelka Romana Štorková Maliti. Společně také představí Antologii současného běloruského dramatu, která vychází v nakladatelství Větrné mlýny. Tato publikace českému publiku přiblíží běloruské autorky různých generací či poetik. Jde o první ucelené výběrové vydání ženského běloruského dramatu a zároveň o první odbornou reflexi současného běloruského dramatu ve formě studie.

Diskuze se koná ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny, Divadlem Husa na provázku a Ambasádou nezávislé běloruské kultury v ČR v českém a ruském jazyce.

 

21/5 14.00 – 17.00 Divadelní fakulta JAMU

Master class: Jakub Skrzywanek

Setkání a diskuse s výjimečným polským režisérem. Nutná registrace ZDE.

 

23.5. 16:00 – 18.00 Malá scéna Mahenova divadla

Masterclass: Moshe Kepten a Itay Segal

Setkání s uměleckým šéfem a režisérem izraelského Národního divadla Habima Moshe Keptenem a předním izraeleským dramatikem a scénáristou Itay Segalem. Nutná registrace ZDE.

 

23/5 10.00 – 17.30 CO.LABS

W♀men in art

Sdružení nezávislého umění CO.LABS pořádá první ročník konference věnované podpoře žen v umění.

 

18/5 – 24/5 www.divadelnisvet.cz

Festivalový studentský blog Theatrocén

Po celou dobu festivalu budou studenti divadelních oborů ve formě online blogu průběžně sledovat, reflektovat a komentovat festivalovou atmosféru formou recenzí, kvízů, rozhovorů a audio i video podcastů.