Skip to main content

Zpravodaj Theatrocén

DSB ŽÁNR: Doprovodné aktivity

Koná se po celou dobu festivalu.

Theatrocén je multimediální festivalový zpravodaj, jehož obsah vytváří studující Katedry divadelních studií z Masarykovy univerzity. Redakci doplňují studenti divadelních oborů z vysokých škol z celé České republiky. Formou online blogu, který naplní recenzemi, glosami i audio či video podcasty budou studenti a studentky po celou dobu DSB 2004 reflektovat a komentovat festivalovou atmosféru. Letos tuto reflexi rozšíří i skupina studentů bohemistiky z berlínské Humboldtovy univerzity.