Skip to main content

Debata: Nová perspektiva

Divadelní svět Brno ŽÁNR: ONLINE

O nové společenské realitě a o nových podmínkách divadelní tvorby, diskutujeme již více než rok – na konferencích, na stránkách časopisů, na rozhraních mezi umělci a kulturní politikou, v asociacích i jen tak mezi sebou. Oslovili jsme ty, kteří se snaží nové realitě porozumět organizováním širších diskuzních platforem, aby svoje postřehy, vize, klíčová opakující se témata a úzká místa sdíleli a shrnuli.

Debaty Alice Koubové s hosty: Eva Měřičková (Asociace profesionálních divadel), Jakub Liška (teatrolog a redaktor časopisu CEDIT), Marta Ljubková (dramaturgyně Národní divadlo, Petr Pola (dramturg, Nová síť)